Inspiration ved event/ arrangement

Grønne vægge i byrummet

Projektet "Liv i min By"
Cykelskurene ved Svendborg banegård blev i foråret pakket ind i grønne vægge.